Informace SÚKL distributorům

Informace ohledně zajišťování technických prostředků pro komunikaci distributorů se SÚKL  

V souvislosti se zajišťováním komunikace distributorů se SÚKL z důvodu plnění hlášení o distribuci dle pokynu DIS-13 aktuální verze, Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje distributory, že jediným pověřeným smluvním partnerem pro zajištění komunikace je firma Netprosys s.r.o.

Na základě podaných žádostí budou pracovníci firmy Netprosys s.r.o. kontaktovat jednotlivé distributory. 

 

Oddělení IT
4. 4. 2011