Informace pro žadatele o cenu a úhradu ze zdravotního pojištění

Informace pro žadatele o stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady a/nebo maximální ceny výrobce k podávání žádostí prostřednictvím formulářů platných od 13. 12. 2011.  

Na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv byly zprovozněny nové formuláře pro podání žádostí o stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady a/nebo maximální ceny výrobce, které odpovídají náležitostem dle zákona č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a prováděcího právního předpisu, a to vyhláškou č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Změnou oproti předchozímu způsobu je nutnost platby resp. vygenerování variabilního symbolu ještě před započetím vyplňování formuláře žádosti. Postup je nyní následující:

  • Vyplňte formulář pro platbu náhrad výdajů a správních poplatků - Správní poplatky / Ceny a úhrady.
  • Vyberte typ žádosti pro platbu správních poplatků a vyplňte požadované údaje.
  • Po dokončení bude vygenerován variabilní symbol pod kterým provedete platbu.
  • Na stránce s formuláři žádostí o stanovení, změnu a zrušení cen a úhrad vyberte typ žádosti podle zaplaceného správního poplatku, zadejte variabilní symbol pro platbu a potvrďte údaj tlačítkem ověřit variabilní symbol.
  • Poté zkontrolujte, zda načtené údaje k typu žádosti a přípravku jsou správné a přejděte na formulář.
  • Vyplňte formulář podle pokynů pro vyplnění žádosti. Pokyny jsou dostupné v záhlaví každého formuláře.
  • Žádost dokončete a odešlete jedním ze způsobů uvedených v pokynech pro odeslání žádosti.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů a případných potíží při vyplňování elektronických formulářů se prosím obracejte na informační středisko na tel. čísle 272 185 333 nebo e-mailu infs@sukl_cz.

 

Tiskové a informační oddělení
13. 12. 2011