Informace pro držitele rozhodnutí o registraci rostlinných přípravků/tradičních rostlinných přípravků, výrobce rostlinných léčivých látek a výrobce homeopatických přípravků

SÚKL upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci rostlinných přípravků/tradičních rostlinných přípravků, výrobce rostlinných léčivých látek a výrobce homeopatických přípravků na nutnost shromažďovat data o obsahu toxických pyrrolizidinových alkaloidů v určitých rostlinných látkách a přípravcích z nich.  

V nedávné době byl v některých zemích EU zjištěn výskyt  pyrrolizidinových alkaloidů i v léčivých rostlinách, ve kterých se tyto látky přirozeně nevyskytují. Další výzkumy vedly k závěru, že tento jev je pravděpodobně způsoben kontaminací plevely s vysokým obsahem pyrrolizidinových alkaloidů  (např. rostlinami z rodu Senecio, starček nebo Symphytum, kostival), přičemž i malé množství těchto plevelů může způsobit v léčivých rostlinách výskyt pyrrolizidonových alkaloidů  v obsahu nad bezpečným limitem stanoveným Výborem pro rostlinné léčivé přípravky (HMPC) při Evropské lékové agentuře (EMA) v tomto dokumentu

Zvýšený obsah pyrrolizidinových alkaloidů byl pozorován zejména v následujících rostlinných látkách:

 • Hyperici herba
 • Passiflorae herba
 • Matricaria flos
 • Alchemillae herba
 • Liquiritiae radix
 • Melissae folium
 • Menthae piperitae folium
 • Salviae folium
 • Taraxaci herba cum adice
 • Thymi herba
 • a v přípravcích z výše uvedených rostlinných látek

S ohledem na zjištěnou situaci zveřejnil Výbor pro rostlinné léčivé přípravky v dokumentu EMA přechodná doporučení pro řízení rizika a kontrolu kvality s ohledem na výskyt pyrrolizidinových alkaloidů.

Proto je nutné, aby držitelé rozhodnutí o registraci rostlinných přípravků/tradičních rostlinných přípravků, výrobci rostlinných léčivých látek a výrobci homeopatických přípravků shromažďovali data o obsahu toxických pyrrolizidinových alkaloidů ve výše uvedených rostlinných látkách a přípravcích z nich.

V závislosti na výsledcích analýz je možné kontaminaci pyrrolizidinovými alkaloidy rozdělit následovně:

1)      Žádné nebo minimální riziko kontaminace

Pokud 90 % zkoumaných vzorků obsahuje méně než 0,1 μg toxických pyrrolizidinových alkaloidů s ohledem na maximální denní dávku konečného přípravku dle schváleného SPC a žádný vzorek neobsahuje více než 0,35 μg toxických pyrrolizidinových alkaloidů ohledem na maximální denní dávku konečného přípravku, je možné na základě shromážděných dat stanovit schéma pro periodické testování.

2)      Nízké riziko kontaminace

Pokud 90 % zkoumaných vzorků obsahuje více než 0,35 μg toxických pyrrolizidinových alkaloidů ohledem na maximální denní dávku konečného přípravku a žádný vzorek neobsahuje více než 1,0 μg toxických pyrrolizidinových alkaloidů s ohledem na maximální denní dávku konečného přípravku, je možné na základě shromážděných dat stanovit schéma pro periodické testování se zkrácenými intervaly mezi jednotlivými testy.

3)      Vyšší riziko kontaminace

Pokud vzorky nevyhověly limitům uvedeným v bodech 1) a 2) je nutné pyrrolizidinové alkaloidy testovat rutinně a testování musí být zařazeno do specifikace. Obsah pyrrolizidinových alkaloidů nesmí překročit 1,0 μg ohledem na maximální denní dávku konečného přípravku.

Homeopatické rostlinné přípravky odvozené od výše uvedených rostlinných látek s ředěním vyšším než D4 pro zevní použití jsou vyňaty z povinnosti testovat pyrrolizidinové alkaloidy. Testování přípravků s nižším ředěním, než je uvedeno výše může být rovněž nepovinné v případě, že dávky jsou nízké. Za dostatečné se v tomto případě považuje předložení hodnocení rizika založené na výpočtu obsahu pyrrolizidinových alkaloidů v denní dávce daného homeopatického přípravku.

Případné úpravy specifikaci rostlinných látek/rostlinných přípravků v souvislosti s vyšším výskytem pyrrolizidinových alkaloidů musí být provedeny formou změny v registraci.

SÚKL upozorňuje, že seznam rostlin, v nichž musí být obsah pyrrolizidinových alkaloidů sledován, může být dále rozšířen s ohledem na výsledky monitoringu dalších rostlin.

 

Sekce registrací

29. 8. 2016

Rozšíření nutnosti monitoringu výskytu pyrrolizidinových alkaloidů na všechny rostlinné drogy použité pro výrobu léčivých přípravků, které obsahují rostlinnou složku, 06.02.2018

SÚKL připomíná držitelům rozhodnutí o registraci rostlinných přípravků/tradičních rostlinných přípravků, výrobcům rostlinných léčivých látek a homeopatických přípravků nutnost shromažďovat data...