Informace pro distributory

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje malé distributory o webové aplikaci pro hlášení podle pokynu DIS-13.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravil pro malé distributory, kteří nemají technické vybavení nebo nemohou upravit používaný software, pro účely odesílání hlášení dle pokynu DIS-13 aktuální verze, webovou aplikaci pro zakládání hlášení. Aplikace není určena pro rozsáhlá hlášení. 

Přístup do aplikace bude umožněn na základě přihlašovacích údajů, které Vám budou vygenerovány po vyplnění a zaslání žádosti, viz Přístupové údaje do produkčního prostředí.

 

4.3.2011
Oddělení informačních technologií

Informace SÚKL pro distributory, 22.02.2011

Upřesňující informace ke sběru hlášení dodávek distribuovaných léčivých přípravků dle pokynu DIS-13 verze 4 za 1. čtvrtletí 2011.