Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti "J.J.F. CENTAURUS, spol. s r.o."

SÚKL informuje o zrušení platnosti povolení k distribuci společnosti "J.J.F. Centaurus, spol. s r.o.", IČ: 430 02 790.  

Povolení k distribuci vydané společnosti "J.J.F. Centaurus, spol. s r.o.", IČ: 430 02 790, se sídlem Pecháčkova 5, 150 00 Praha 5 pod sp. zn. sukls110705/2011 dne 27. 6. 2011, se z důvodu nesplnění podmínek uvedených v povolení k distribuci léčivých přípravků a závažného porušení ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) a b) zákona o léčivech ruší.

Rozhodnutí o zrušení povolení k distribuci společnosti "J.J.F. Centaurus, spol. s r.o.", IČ: 430 02 790 nabylo právní moci dne 6. 9. 2018.

 

Oddělení správné distribuční praxe

10. 9. 2018