Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti WebCash s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení platnosti povolení k distribuci společnosti WebCash s.r.o., IČ 025 13 706.  

Povolení k distribuci vydané společnosti WebCash s.r.o., IČ 025 13 706, se sídlem Vídeňská 255/42, Štýřice, 639 00 Brno pod sp. zn. sukls103080/2015 dne 26. 6. 2015, se z důvodu nesplnění podmínek pro distribuci léčivých přípravků ze schválených skladovacích prostor uvedených v povolení k distribuci a pro závažné porušení povinností držitele povolení k distribuci stanovených v ustanovení § 76 odst. 3 zákona o léčivech ruší.

Rozhodnutí o zrušení povolení k distribuci společnosti WebCash s.r.o. nabylo právní moci dne 3. 1. 2017.

 

Oddělení správné distribuční praxe

11. 1. 2017