Informace o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o plánu zahajování hloubkových revizí systému maximálních cen.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s ustanovením § 39l odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plánuje na rok 2020 zahájení hloubkových revizí maximálních cen léčivých přípravků (dále jen „LP“) a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „PZLÚ“).

Od února roku 2020 budou zahájeny hloubkové revize maximálních cen PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.                                                                                                                                    Orientační plány zahajování hloubkových revizí maximálních cen LP od 2. čtvrtletí roku 2020 budou zveřejňovány vždy v předstihu před příslušným obdobím.

 

Sekce cenové a úhradové regulace

21.1.2020