Informace o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen - aktualizace

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o plánu zahajování hloubkových revizí systému maximálních cen.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") v souladu s ustanovením § 39l odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahajuje v roce 2020 hloubkové revize maximálních cen léčivých přípravků (dále jen „LP“) a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „PZLÚ“).

Od února roku 2020 jsou zahájeny hloubkové revize maximálních cen PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Orientační plány zahajování hloubkových revizí maximálních cen LP od 2. čtvrtletí roku 2020 budou zveřejňovány vždy v předstihu před příslušným obdobím.

Plán na 2. čtvrtletí roku 2020

Ústav níže zveřejňuje průběžný orientační přehled referenčních skupin a léčivých látek, se kterými zahájil hloubkovou revizi maximálních cen v průběhu 2. čtvrtletí 2020. Jedná se o orientační přehled, ve kterém může dojít ke změnám v závislosti na aktuální situaci a pracovní kapacitě dotčených oddělení Ústavu.

Referenční skupiny:

14/2, 24/1, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 28/1, 28/2, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 78/2, 78/3, 78/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/5, 83/6, 84/1, 84/2, 102/1

Léčivé látky nezařazené do referenční skupiny (podle ATC):

A10BD02, A10BD05, A10BD07, A10BD08, A10BD09, A10BD10, A10BD11, A10BD13, A10BD15, A10BD16, A10BD20, A10BD23, A11CC01, B06AC01, B06AC02, B06AC04, C08DA01, C09AA02, D01BA02, J02AC02, L01XE11, L04AC08, L04AX03, M01AC01, M01AX05, M01AX21, M01AX25, M01AX26, M01CC01, M05BA02, M05BA06, M05BB03, N01AB06, N01AF03, N01AX03, N01AX07, N01AX10, N01BB, N01BB02, N01BB58, N02AA01, N02AA55, N02AB02, N02AB03, N02AC03, N02AF02, N05AB02, N05AE03, N05AH03, N05AL03, N05AX08, N05AX12, N05AX13, N07BC51, S01AA20, S01CA01, S01GX01.

Plán na 3. čtvrtletí roku 2020

Ústav níže zveřejňuje průběžný orientační přehled referenčních skupin a léčivých látek, se kterými plánuje zahájit hloubkovou revizi maximálních cen v průběhu 3. čtvrtletí 2020. Jedná se o orientační přehled, ve kterém může dojít ke změnám v závislosti na aktuální situaci a pracovní kapacitě dotčených oddělení Ústavu.

Referenční skupiny:

1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 9/2, 9/5, 10/1, 10/2, 11/1, 13/1, 13/2, 15/1, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 20/1, 20/2, 21/1, 22/1, 23/2, 29/1, 30/2, 31/1, 32/1, 32/2, 33/2, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 51/1, 52/1, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 55/1, 55/2, 56/1, 57/1, 58/1, 65/1, 67/1

Léčivé látky nezařazené do referenční skupiny (podle ATC):

A03BB01, A03FA01, A04AA55, A07EC02, A09AA02, A10AB01, A10AC01, A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AD06, A10AE54, A10AE56, A10BK01, A10BK02, A10BK03, A10BK04, A12AA03, A12AA07, A12CC02, A16AB02, A16AB05, A16AB07, A16AB09, A16AB10, B01AA03, B01AB11, B01AC05, B01AC06, B01AC09, B01AC11, B01AC21, B01AC27, B01AC30, B01AD12, B01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03, B01AX05, B02AB02, B03AD02, B03AD03, B03AE10, C02AB01, C02CA06, C04AD03, C04AX21, C07AA05, C07AA07, C07AB02, C07AB09, C07AG01, C07BB03, C07BB07, C07FB07, C07FX05, D01AE14, D01AE16, D05AX52, D06AX, D10AD51, D10AF51, D10AF52, D11AH05, D11AX22, G01AA51, G01AC05, G01AF01, G01AF20, G01AX05, G01AX11, G02CB01, G03CA03, G03DA04, G03DB08, G03GA07, G03GA30, G03GB02, J01AA12, J01BA01, J01CA01, J01CA04, J01CA08, J01CE01, J01CE08, J01CE09, J01CE30, J01CF04, J01CR01, J01CR02, J01CR04, J01CR05, J01DC02, J01DD08, J01DD12, J01DD13, J01DD62, J01DE01, J01DH03, J01EA01, J01EE01, J01FA09, J01FA10, J01FF01, J01GB01, J01GB03, J01GB06, J01MA01, J01MA02, J01MA03, J01MA06, J01MA12, J01MA14, J01XA01, J01XA02, J01XB01, J01XE01, J02AA01, J02AC01, J02AC04, J02AC05, J02AX04, J02AX05, J02AX06, L01XE31, L01XE35, L01XE36, L01XE38, L01XE39, L02AE04, L02BB03, L02BB04, L04AX05, N05AL01.

 

Sekce cenové a úhradové regulace

22.6.2020