Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Verorab, Rabipur, Speeda a Equirab - aktualizace

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělku léčivých přípravků Verorab, Rabipur, Speeda a Equirab.    

Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu padělku následujících šarží léčivých přípravků Verorab, Rabipur, Speeda a Equirab:

Název léčivého přípravku

Číslo šarže

Doba použitelnosti

Verorab, inj. psu. lqf. isp.

NIE353M

04/2019

H1742

10/2019

N1J75V

12/2020

Rabipur, inj. pso. lqf.

3503

08/2020

3479

06/2020

Speeda, freeze-dried powder for injection

201803067

14.3.2021

201708295

30.8.2020

201710356

neznámé

201803069

neznámé

Equirab, sol. inj.

A02717008

02/2020

A02718008

02/2020

A02718012

06/2020

Padělaná balení jsou v anglické jazykové verzi a byla zachycena na území Filipín.

Léčivý přípravek Verorab je v ČR registrován národním postupem a je určen k prevenci vztekliny u dětí a dospělých. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR, společnosti Sanofi Pasteur, Lyon, Francie potvrdil, že dotčené šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Léčivý přípravek Rabipur je v ČR registrován národním postupem a je určen k aktivní imunizaci proti vzteklině u jedinců ve všech věkových skupinách. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR, společnosti GSK Vaccines GmbH, Marburg, Německo potvrdil, že dotčené šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Léčivé přípravky Speeda a Equirab nejsou v ČR registrovány.

Výše uvedené šarže léčivých přípravků nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivých přípravků Verorab, Rabipur, Speeda a Equirab a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

19. 7. 2019


Aktualizace ze dne 8.8.2019

SÚKL obdržel od světové zdravotnické organizace hlášení o výskytu padělku další šarže č. H1833, doba použitelnosti 10/2021 léčivého přípravku Verorab, 0,5ml/dáv inj. psu. lqf. isp. Padělaná balení jsou v anglické jazykové verzi a byla zachycena na území Filipín.

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Verorab, 0,5ml/dáv inj. psu. lqf. isp, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.