Informace o výskytu padělků léčivých přípravků ve Velké Británii - aktualizace ze dne 5.8.2019

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků ve Velké Británii.  

SÚKL obdržel od britské regulační autority informaci o výskytu a stahování padělků léčivých přípravků uvedených na seznamu níže:

Padělaná balení byla zachycena na území Velké Británie, kam byla dovezena z Itálie společností B & S Healthcare. U těchto balení došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak nadále zajištěna jejich jakost, účinnost a bezpečnost. Dotčená balení byla následně přebalena a uvedena zpět na trh. Padělané přípravky, viz seznam výše, pocházející od uvedené společnosti jsou předmětem stahování až z úrovně lékáren a pacientů.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedených šarží léčivých přípravků od uvedené společnosti, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

28. 6. 2019Aktualizace ze dne 5.8.2019

SÚKL obdržel od britské regulační autority další informaci o výskytu a stahování padělků léčivých přípravků uvedených na seznamu níže:  

Padělaná balení byla zachycena na území Velké Británie, kam byla dovezena z Itálie společnostmi Kosei Pharma UK Ltd., CST Pharma Ltd. a Ordinant Medical Solutions Ltd. Dotčená balení byla následně přebalena do obalů společností Kosei Pharma UK Ltd., MPT Pharma Ltd. / P.I.E. Pharma Ltd. a Doncaster Pharmaceuticals Group Ltd. a uvedena zpět na trh. U těchto balení došlo k přerušení legálního distribučního řetězce, a není tak nadále zajištěna jejich jakost, účinnost a bezpečnost. Padělané přípravky v obalech uvedených společností, viz seznam výše, jsou předmětem stahování až z úrovně lékáren a pacientů. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedených šarží léčivých přípravků od uvedených společností, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.