Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Quinine Sulphate BP 300 mg, Quinine Sulphate BP 800 mg a Quinine Bisulphate B.P. 300 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků Quinine Sulphate BP 300 mg, Quinine Sulphate BP 800 mg a Quinine Bisulphate B.P. 300 mg.  

Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu padělku následujících léčivých přípravků s uvedením č. šarží, doby použitelnosti, jazykové verze a místa zachycení: 


Název léčivého přípravku

Číslo šarže

Doba použitelnosti

Jazyková verze

Místo nálezu

Quinine Sulphate BP 300 mg

7711006

07/2021

francouzská

Středoafrická republika

Quinine Sulphate BP 800 mg

00952005

12/2020

francouzská

Středoafrická republika

Quinine Bisulphate B.P. 300 mg

7422

04/2021

anglická

Uganda

Quinine Sulphate BP 300 mg

7711004

04/2021

francouzská

Čad


Léčivé přípravky Quinine Sulphate BP 300 mg, Quinine Sulphate BP 800 mg a Quinine Bisulphate B.P. 300 mg nejsou v ČR registrovány.

Výše uvedené šarže léčivých přípravků nebyly identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivých přípravků Quinine Sulphate BP 300 mg, Quinine Sulphate BP 800 mg a Quinine Bisulphate B.P. 300 mg a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                                  

7. 10. 2019