Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml a Neiromidin 15 mg/ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml a Neiromidin 15 mg/ml.    

SÚKL obdržel od lotyšské regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml, inj. sol., číslo šarže 60316, s dobou použitelnosti 03/2019 a Neiromidin 15 mg/ml, inj. sol., číslo šarže 61115, s dobou použitelnosti 11/2018. Padělaná balení byla identifikována na území Tádžikistánu. Čísla šarží odpovídají originálním číslům šarží výrobce.

Léčivé přípravky Neiromidin 5 mg/ml, inj. sol. a Neiromidin 15 mg/ml, inj. sol. nejsou v ČR registrovány. Předmětné šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedených šarží léčivých přípravků Neiromidin 5 mg/ml, inj. sol. a Neiromidin 15 mg/ml, inj. sol., a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
12.9.2017