Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Afinitor 10 mg, Jakavi 15 mg, Jakavi 20 mg, Enbrel 50 mg, Sutent 12,5 mg, Sutent 25 mg, Sutent 50 mg, Mabthera 500 mg, Sprycel 100 mg

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení podezřelých z padělání léčivých přípravků Afinitor 10 mg, Jakavi 15 mg, Jakavi 20 mg, Enbrel 50 mg, Sutent 12,5 mg, Sutent 25 mg, Sutent 50 mg, Mabthera 500 mg, Sprycel 100 mg.  

Německá regulační autorita informuje na základě policejního vyšetřování o výskytu balení podezřelých z padělání.

Níže je uveden seznam šarží léčivých přípravků podezřelých z padělání:

pdf.pngSeznam šarží léčivých přípravků podezřelých z padělání.pdf, soubor typu pdf, (60,66 kB)

Podezřelá balení pocházejí od nelegálního švýcarského subjektu Sansisco AG, Cham, který dle sdělení německé autority distribuoval léčivé přípravky bez příslušného povolení přibližně od 31.12.2016.

V souvislosti s touto zprávou SÚKL upozorňuje všechny subjekty, aby tomuto sdělení věnovali maximální pozornost a odebírali léčivé přípravky výhradně od oprávněných subjektů. V případě jakýchkoliv pochybností uložte podezřelá balení uvedené šarže do karantény za účelem prověření dodavatelského řetězce a neprodleně kontaktujte SÚKL.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že nakoupili přípravky od výše uvedeného subjektu a/či se setkali s baleními výše uvedených šarží a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

5.2.2019