Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Xarelto - aktualizace ze dne 22.11.2019

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II  

  • SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II, číslo šarže BXHVHC3, doba použitelnosti 09/2020.

Padělané balení bylo zachyceno na území Velké Británie a bylo v polsko-slovenské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství a používá se k léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie a k prevenci recidivující hluboké žilní trombózy a plicní embolie u dospělých pacientů. Uvedená šarže nebyla určena pro trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

31.5.2019

Aktualizace ze dne 13.6.2019

SÚKL obdržel od evropské agentury pro léčivé přípravky hlášení o výskytu dalšího padělaného balení léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II, číslo šarže BXHUBD2, doba použitelnosti 09/2020Padělané balení bylo zachyceno na území Polska a bylo v polsko-slovenské jazykové verzi.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě
, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.
Aktualizace ze dne 14.6.2019

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu dalšího padělaného balení  léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II, číslo šarže BXHXL41, doba použitelnosti 09/2020. Padělané balení bylo zachyceno na území Velké Británie a bylo v polsko-slovenské jazykové verzi.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Aktualizace ze dne 22.11.2019

SÚKL obdržel od evropské agentury pro léčivé přípravky hlášení o výskytu dalších padělaných balení léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II, následujících čísel šarží.

  • BXJ06P3, doba použitelnosti 05/2021
  • BXJ34U1, doba použitelnosti 05/2021
  • BXJ0UN2, doba použitelnosti 06/2021 

Tato čísla šarží jsou originální čísla šarží výrobce, padělaná balení byla v polsko-slovenské jazykové verzi.

  • BXJ34U2, které je smyšleným číslem šarže.


Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelými baleními výše uvedených šarží léčivého přípravku Xarelto, 20mg tbl. flm. 28 II, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.