Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Viread 245 mg tbl flm 90 (3x30)  

SÚKL informuje o výskytu padělaných balení léčivého přípravku Viread 245 mg tbl flm 90 (3x30), šarže číslo VTTTD, doba použitelnosti 12/2020 Padělaná balení byla v německé verzi a byla zachycena na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Viread 245 mg tbl flm 90 (3x30), společnosti Gilead Sciences International Ltd, Abington, Cambridge, Anglie, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána do České republiky. Předmětná šarže nebyla identifikovaná v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Léčivý přípravek Viread 245 mg tbl flm 90 (3x30) je v ČR registrován centralizovanou procedurou (EU/1/01/200/002) a je indikován k léčbě infekce HIV.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Viread 245 mg tbl flm 90 (3x30), a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
10.10.2017