Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Verorab

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Verorab, 0,5ml/dáv inj. psu. igf. isp/amp.  

Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu padělku následujících šarží léčivého přípravku Verorab, 0,5ml/dáv inj. psu. igf.:

  • šarže č. NIE35, doba použitelnosti 04/2019
  • šarže č. H1833, doba použitelnosti 10/2020

Padělaná balení jsou v anglické jazykové verzi a byla zachycena na území Filipín.

Léčivý přípravek Verorab, 0,5ml/dáv inj. psu. lgf. je v ČR registrován národním postupem a je určen k prevenci vztekliny u dětí a dospělých.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR, společnosti Sanofi Pasteur, Lyon, Francie potvrdil, že dotčené šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Verorab, 0,5ml/dáv inj. psu. igf. isp/amp. a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

5.2.2019