Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Velcade 3,5 mg - aktualizace

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Velcade 3,5 mg  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Velcade 3,5 mg inj. plv. sol. 1, číslo šarže GGZT800, s dobou použitelnosti 06/2019. Balení podezřelá z padělání jsou v bulharsko-rumunské verzi a nacházejí se na území Bulharska. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Léčivý přípravek Velcade 3,5 mg inj. plv. sol. 1 je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství a je indikován k léčbě pacientů s myelomem a lymfomem.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Janssen-Cilag International NV, Beerse, Belgie potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku byla dodána do České republiky, avšak v česko-slovensko-polské jazykové verzi.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

11.8.2017

 

 

Aktualizace ze dne 11.8.2017

SÚKL obdržel od německé autority hlášení o výskytu padělku další šarže č. GCZTQ00, doba použitelnosti 02/2019 léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1. Padělaná balení byla v bulharsko-rumunské verzi a byla zachycena na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

 

Aktualizace ze dne 14.8.2017

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Janssen-Cilag International NV, Beerse, Belgie potvrdil, že uvedená šarže č.GCZTQ00 léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1 byla dodána do České republiky, avšak v česko-slovensko-polské jazykové verzi.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

 

Aktualizace ze dne 16.8.2017

SÚKL obdržel od německé autority hlášení o výskytu padělku další šarže č. FGZSL01, doba použitelnosti 06/2018, léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1. Padělaná balení byla v bulharsko-rumunské verzi a byla zachycena na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Janssen-Cilag International NV, Beerse, Belgie potvrdil, že uvedená šarže léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1 nebyla dodána do České republiky.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

 

Aktualizace ze dne 31.8.2017

SÚKL obdržel od evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu balení podezřelého z padělání léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, číslo šarže FJZT800, s dobou použitelnosti 09/2018, která byla určena pro bulharský a rumunský trh. Padělaná balení byla zachycena na území Německa. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

 

Aktualizace ze dne 15.9.2017

SÚKL obdržel od německé autority informaci, že u podezřelého balení šarže FJZT800 léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1. bylo potvrzeno padělání.

 

 

Aktualizace ze dne 6.10.2017

SÚKL obdržel od zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Janssen-Cilag International NV, Beerse, Belgie informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, číslo šarže GCZTU00, s dobou použitelnosti 02/2019, která byla určena pro bulharský a rumunský trh. Předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Velcade, 3,5mg inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

 

Aktualizace ze dne 6.12.2017

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu balení podezřelého z padělání léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, číslo šarže FGZSK00, s dobou použitelnosti 06/2018, která byla určena pro bulharský a rumunský trh. Padělaná balení byla zachycena na území Německa. Předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Velcade, 3,5mg inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

 

Aktualizace ze dne 20.12.2017

SÚKL obdržel od zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Janssen-Cilag International NV, Beerse, Belgie informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1, číslo šarže GJZT700, s dobou použitelnosti 09/2019. Padělaná balení jsou v česko-slovensko-polské jazykové verzi. Předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Janssen-Cilag International NV, Beerse, Belgie potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku nebyla dodána do České republiky.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Velcade, 3,5mg inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.