Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Tradol 100 mg/2 ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Tradol 100 mg/2 ml.  

Jedná se o léčivý přípravek Tradol 100 mg/2 ml, inj. sol., šarže číslo 00930H, doba použitelnosti 01/2021.

Padělaná balení jsou ve španělské jazykové verzi a byla určena pro mexický trh. Léčivý přípravek Tradol 100 mg/2 ml není v ČR registrován a předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Tradol 100 mg/2 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

20.4.2018