Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sprycel 70 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Sprycel 70 mg tbl. flm. 60.  

SÚKL obdržel od dánské národní autority informaci o záchytu jednoho balení padělku léčivého přípravku Sprycel 70 mg tbl. flm. 60, číslo šarže AAK7575, s dobou použitelnosti 10/2018. Balení bylo zachyceno po přebalení na území Dánska a bylo součástí zásilky od bulharského distributora. Tato zásilka byla určena pro trh Dánska, Švédska a Německa. Dle vyjádření držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Sprycel 70 mg tbl. flm. 60, společnosti Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, UB8 1DH Uxbridge, Velká Británie, dotčená šarže byla dodána na český trh ve čtyřjazyčné jazykové verzi CZ/HU/PL/RO. Předmětná šarže byla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Dodávky realizované ve spolupráci s držitelem by neměly být výše uvedeným dotčeny. Vzhledem k tomu, že tato šarže v CZ/HU/PL/RO jazykové verzi byla dodána do více zemí než jen ČR, nelze v případě nákupu ze zahraničí či prodeje do zahraničí (popř. vratky) vyloučit možnost průniku padělaných balení. Doporučujeme maximální obezřetnost ve vztahu k nákupům a prodejům uvedené šarže do/ze zahraničí.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Sprycel 70 mg tbl. flm. 60, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti                     
7. 11. 2017