Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg inf.cnc.sol. 1x30 ml  

SÚKL obdržel od belgické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg inf.cnc.sol. 1x30 ml, číslo šarže P0009403, doba použitelnosti 03/2020. Originální šarže byla v turecké jazykové verzi a obsahuje 2D kód na vnějším obalu.

Padělaná balení byla zachycena na území Belgie a Číny v anglické jazykové verzi, avšak bez přítomnosti 2D kódu na vnějším obalu.

Léčivý přípravek Soliris 300 mg inf.cnc.sol. 1x30 ml je v ČR registrován centralizovanou procedurou (reg. č. EU/1/07/393/001) jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Soliris 300 mg inf.cnc.sol. 1x30 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

2.5.2019