Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg - aktualizace

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg inf.cnc.sol. 1x30 ml.  

SÚKL obdržel informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml, číslo šarže P0004907, doba použitelnosti 03/2019. Padělané balení bylo zachyceno na území Velké Británie v rámci dodávky od tureckého distributora. Obal padělaného balení je v anglické jazykové verzi. Dle držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Alexion Europe SAS, Rueil-Malmaison, Francie, číslo šarže neodpovídá žádné originální šarži výrobce.

Léčivý přípravek Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml je v ČR registrován jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění (reg. č. EU/1/07/393/001). Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

18.12.2017

 

 

Aktualizace ze dne 21.12.2017

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu padělku další šarže č. P0004906, doba použitelnosti 03/2019, léčivého přípravku Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml. Padělaná balení byla v anglické jazykové verzi a byla zachycena na území Dánska a Velké Británie. Číslo šarže neodpovídá žádné originální šarži výrobce.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz