Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Prolia

SÚKL obdržel od nizozemské regulační autority hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml I podezřelých z padělání.  

Nizozemská regulační autorita informuje o záchytu balení léčivého přípravku Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml I, číslo šarže 1085979A, doba použitelnosti 12/2019 podezřelých z padělání.

V balení výše uvedené šarže léčivého přípravku Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml I byla německým distributorem nalezena předplněná injekční stříkačka odlišné šarže č.1089005, doba použitelnosti 02/2020.

Obě šarže odpovídají originálním číslům šarží výrobce. Šarže č.1085979A byla určena pro bulharský a estonský trh. Šarže č.1089005 byla určena pro turecký trh.

Léčivý přípravek Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml je v České republice registrován centralizovaným postupem Společenství a používá se k léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin.

Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml I, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

23. 11. 2018