Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Probi-RhoD

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Probi-RhoD, human immunoglobulin, inj. sol.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o padělaném léčivém přípravku Probi-RhoD, human immunoglobulin, inj. sol., všechny šarže a síly.

Uvedený LP byl vyroben výrobcem Probifasa S.A. de C.V. Mexiko, který nemá platné výrobní povolení, z toho důvodu je považován za padělek.

Léčivý přípravek Probi-RhoD, human immunoglobulin, inj. sol. není v ČR registrován.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením léčivého přípravku Probi-RhoD, human immunoglobulin, inj. sol., a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_czOddělení závad v jakosti

24.10.2019