Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Palexia Retard - aktualizace

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Palexia Retard, 150 mg, tbl. pro. 30.  

Německá regulační autorita informuje o výskytu balení podezřelých z padělání šarže číslo 681N01, doba použitelnosti 12/2020 léčivého přípravku Palexia Retard, 150 mg, tbl. pro. 30. Balení podezřelá z padělání byla v italské jazykové verzi a byla nalezena na území Německa.

Léčivý přípravek Palexia Retard, 150 mg, tbl. pro. 30 je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání a je určen k léčbě silné chronické bolesti.

Výše uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Palexia Retard, 150 mg, tbl. pro. 30 a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

 

Oddělení závad v jakosti

22.11.2018

 

Aktualizace ze dne 21.12.2018

SÚKL obdržel od italské regulační autority informaci, že u podezřelých balení léčivého přípravku Palexia Retard, 150 mg, tbl. pro. 30 , šarže č. 681N01, doba použitelnosti 12/2020 bylo potvrzeno padělání.