Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Omnitrope 15 mg/1,5 ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Omnitrope 15 mg/1,5 ml  

SÚKL obdržel od německé autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Omnitrope 15 mg/1,5 ml, inj. sol. 1x1,5 ml.

Německá autorita informuje o záchytu padělku léčivého přípravku Omnitrope 15 mg/1,5 ml, inj. sol. 1x1,5 ml, č. š. EL9738, s dobou použitelnosti 04/2018.  Padělaná balení byla v německé jazykové verzi a byla zachycena na území Francie, Dánska a Mexika.

Dle vyjádření držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Omnitrope 15 mg/1,5 ml, inj. sol. 1x1,5 ml, společnosti Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko, uvedená šarže není originální šarží výrobce léčivého přípravku.Předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Omnitrope 15 mg/1,5 ml, inj. sol. 1x1,5 ml je v České republice registrován centralizovanou procedurou (EU/1/06/332/010) a používá se k léčbě poruchy růstu způsobené nedostatečnou sekrecí růstového hormonu. Léčivý přípravek je registrován v české jazykové verzi.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Omnitrope 15 mg/1,5 ml, inj. sol. 1x1,5 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

14. 7. 2017