Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nordette

SÚKL obdržel od irské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Nordette 150 µg levonorgestrogel/30 µg ethinyl estradiol.  

Irská regulační autorita informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Nordette 150 µg levonorgestrogel / 30 µg ethinylestradiol, šarže č. L84040, doba použitelnosti 03/2017.

Padělaný léčivý přípravek byl zachycen na území Malajsie. Číslo šarže padělaného balení odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce. Originální šarže byla určena pro trh Malajsie.

Léčivý přípravek Nordette 150 µg levonorgestrogel / 30 µg ethinyl estradiol není v České republice registrován. Předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku, a to telefonicky na +420 272 185 906, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
22. 3. 2016