Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nexavar

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Nexavar 200 mg tbl. flm. 112(4x28) podezřelého z padělání.  

Maďarský paralelní distributor informuje o výskytu balení léčivého přípravku Nexavar 200 mg tbl. flm. 112(4x28), číslo šarže BXJ2X22, s dobou použitelnosti 01/2021 podezřelého z padělání. Podezřelé balení bylo zachyceno na území Maďarska a bylo v PL/EST/LT/LV/CZ/SK jazykové verzi.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR, společnost Bayer s.r.o., potvrdil, že dotčená šarže nebyla určena pro trh ČR ani dodána na trh ČR.

Léčivý přípravek Nexavar 200 mg tbl. flm. 112(4x28) je v České republice registrován centralizovaným postupem Společenství a používá se k léčbě hepatocelulárního karcinomu, renálního karcinomu a diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Nexavar 200 mg tbl. flm. 112(4x28), a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti                                  

11. 2. 2019