Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nabota inj.

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Nabota inj.  

Jedná se o léčivý přípravek Nabota inj.,  šarže číslo 089139 s dobou použitelnosti 2019.03.03, šarže číslo 091743 s dobou použitelnosti 2019.07.21 a šarže číslo 093103 s dobou použitelnosti 2019.10.10.

Padělané šarže léčivého přípravku byly zachyceny na území Korejské republiky a byly určeny pro korejský trh. Předmětné šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Nabota inj., a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti
12.5.2017