Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Melphalan Koanaa 50 mg

SÚKL upozorňuje výskyt léčivého přípravku Melphalan Koanaa 50 mg podezřelého z padělání      

SÚKL obdržel od rakouské regulační autority informaci o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Melphalan Koanaa 50 mg, inj. pso. lqf.

Balení podezřelá z padělání byla zachycena na území Rakouska. Balení byla v rakouském obale, přestože tento léčivý přípravek není v Rakousku registrován. Stahovány jsou všechny šarže tohoto léčivého přípravku.

Léčivý přípravek Melphalan Koanaa 50 mg, inj. pso. lqf. není v České republice registrován.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením léčivého přípravku Melphalan Koanaa 50 mg, inj. pso. lqf., a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

11.8.2017