Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Lunaldin - aktualizace

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Lunaldin, 100 mcg. slg. tbl. nob. 10.  

Německá regulační autorita informuje o výskytu balení podezřelých z padělání šarže číslo 607717701, doba použitelnosti 01/2020 léčivého přípravku Lunaldin, 100 mcg. slg. tbl. nob. 10. Balení podezřelá z padělání byla v italské jazykové verzi a byla nalezena na území Německa.

Léčivý přípravek Lunaldin, 100 mcg. slg. tbl. nob. 10 je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání a je určen k léčbě průlomové (náhlé) bolesti.

Výše uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Lunaldin, 100 mcg. slg. tbl. nob. 10 a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

 

Oddělení závad v jakosti

22.11.2018

 

 

Aktualizace ze dne 26.11.2018 (1)

SÚKL obdržel od německé autority hlášení o výskytu padělku další šarže č. 607794201, doba použitelnosti 02/2020 léčivého přípravku Lunaldin, 100 mcg. slg. tbl. nob. 10. Podezřelá balení byla v italské jazykové verzi a byla zachycena na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Lunaldin, 100 mcg. slg. tbl. nob. 10, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Aktualizace ze dne 26.11.2018 (2)

SÚKL obdržel od německé autority hlášení o výskytu padělku další šarže č. 607718301, doba použitelnosti 12/2019 a odlišné síly léčivého přípravku Lunaldin, 200 mcg. slg. tbl. nob. 10. Podezřelá balení byla v italské jazykové verzi a byla zachycena na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Lunaldin, 200 mcg. slg. tbl. nob. 10, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.