Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Iclusig

SÚKL obdržel hlášení o případu padělání balení léčivých přípravků Iclusig, 15mg tbl. flm. 60 a Iclusig, 45mg tbl. flm. 30  

Evropská agentura pro léčivé přípravky informuje o případu padělání léčivých přípravků Iclusig

Název léčivého přípravku

Šarže

Doba   použitelnosti

Iclusig, 15mg tbl. flm. 60

25A19E09

10/2020

Iclusig, 45mg tbl. flm. 30

PR072875

12/2019

 

Padělaný přípravek byl identifikován na tureckém trhu a bylo zjištěno, že byl nabízen distributorům v EU. Balení byla v anglické jazykové verzi (Velká Británie a Irsko).  

Léčivý přípravek Iclusig je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění a používá se k léčbě chronické myeloidní leukemie a akutní lymfoblastické leukemie u dospělých pacientů.

Výše uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením nebo nabídkou výše uvedených šarží léčivých přípravků Iclusig, 15mg tbl. flm. 60 a Iclusig, 45mg tbl. flm. 30 a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz .

 

 

Oddělení závad v jakosti

7.12.2018