Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Hydrochlorothiazide 50 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Hydrochlorothiazide 50 mg.  

SÚKL obdržel od světové zdravotnické organizace informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Hydrochlorothiazide 50 mg, čísla šarže 16G04, s dobou použitelnosti 05/2021. Padělaná balení byla zachycena na území Kamerunu.

Léčivý přípravek Hydrochlorothiazide 50 mg není v ČR registrován. Léčivý přípravek je indikován k léčbě hypertenze.

Výše uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášení dodávek distribuovaných léčivých přípravků do ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Hydrochlorothiazide 50 mg a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

26.4.2019