Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml.  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu padělaného balení léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml, šarže číslo 94470XH04, doba použitelnosti 09/2020. Vnitřní obal padělaného balení je v turecké jazykové verzi, avšak vnější obal je v bulharské jazykové verzi. Uvedená šarže byla zachycena na území Bulharska.

Léčivý přípravek Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml je v ČR registrován centralizovaným postupem (EU/1/03/256/017) a je určen k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, entezopatické artritidy, Crohnovy choroby a ložiskové psoriázy.Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

30. 11. 2019