Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml.  

SÚKL obdržel od německé autority informaci o výskytu tří balení léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml, šarže číslo 1112217, doba použitelnosti 11/2020 podezřelých z padělání. Podezřelá balení jsou v rumunské jazykové verzi. Uvedená šarže byla určena pro rumunský trh.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci společnosti AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Německo potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku nebyla dodána na český trh. 

Léčivý přípravek Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml je v ČR registrován centralizovaným postupem (EU/1/03/256/017) a je určen k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, entezopatické artritidy, Crohnovy choroby a ložiskové psoriázy.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,4ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

22. 10. 2019