Informace o výskytu padělku léčivého přípravku GARDASIL 9

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Gardasil 9, inj. sus. isp. 1x0,5ml+2j.  

Německá regulační autorita informuje o výskytu balení podezřelého z padělání léčivého přípravku GARDASIL 9.

Název   léčivého přípravku

Číslo   šarže

Použitelné   do

GARDASIL   9, INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J

R014446

01/2021

Léčivý přípravek byl v německé jazykové verzi a byl určen pro německý trh. Balení podezřelé z padělání bylo identifikováno v německé lékárně.

Léčivý přípravek GARDASIL 9, INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství a je určen k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let proti HPV onemocněním.

Výše uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Gardasil 9, inj. sus. isp. 1x0,5ml + 2J a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

 

Oddělení závad v jakosti

9.11.2018