Informace o výskytu padělku léčivého přípravku GARDASIL 9 - aktualizace

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení podezřelého z padělání léčivého přípravku Gardasil 9, inj. sus. isp. 1x0,5ml+2j.  

Německá regulační autorita informuje o výskytu balení podezřelého z padělání šarže číslo R014446, doba použitelnosti 01/2021 léčivého přípravku Gardasil 9, inj. sus. isp. 1x0,5ml+2j. Balení podezřelé z padělání bylo v německé jazykové verzi a bylo identifikováno v německé lékárně. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Léčivý přípravek Gardasil 9, inj. sus. isp. 1x0,5ml+2j je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství a je určen k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let proti HPV onemocněním.

Výše uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Gardasil 9, inj. sus. isp. 1x0,5ml+2J a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

 

Oddělení závad v jakosti

7.11.2018

 

 

Akrualizace ze dne 9.11.2018

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci, že u podezřelého balení léčivého přípravku Gardasil 9, inj. sus. isp. 1x0,5ml+2J, číslo šarže R014446, doba použitelnosti 01/2021 bylo potvrzeno padělání.