Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Euthyrox 50 mikrogramů

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Euthyrox 50 mikrogramů.  

SÚKL obdržel od nizozemské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Euthyrox 50 mikrogramů, 50 mcg. tbl. nob. 100, číslo šarže 21052121 a 22363120 v Nizozemsku. Vnější obal padělaných balení byl v rumunské jazykové verzi a obsahoval příbalovou informaci v turecké jazykové verzi. Šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Léčivý přípravek Euthyrox 50 mikrogramů, 50 mcg. tbl. nob 100 je v ČR registrován národním postupem a je indikován k léčbě onemocnění a poruch funkce štítné žlázy. Souběžný dovoz není u tohoto léčivého přípravku povolen.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Německo, potvrdil, že uvedené šarže předmětného léčivého přípravku nebyly do České republiky dodány.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s baleními výše uvedených šarží léčivého přípravku Euthyrox 50 mikrogramů, 50 mcg. tbl. nob. 100, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
8. 11. 2017