Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ethanol 70% sol.

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Ethanol 70% sol. výrobce Kilaff  

SÚKL obdržel od ukrajinské regulační autority informaci o stahování léčivého přípravku Ethanol 70% sol., výrobce Kilaff, číslo šarže 010317, datum výroby 03/2017, doba použitelnosti 04/2022 z důvodu podezření na padělek. Předmětná šarže byla dodávána s padělaným analytickým certifikátem.

Léčivý přípravek Ethanol 70% sol., výrobce Kilaff není v ČR registrován, předmětná šarže uvedeného přípravku nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s uvedenou šarží léčivého přípravku Ethanol 70% sol., "Kilaff" a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz  nebo infs@sukl_cz.

 

 

Oddělení závad v jakosti

9.8.2018