Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 IU

SÚKL obdržel od italské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 IU, inj. plv. sol.  

Italská regulační autorita informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 IU, inj. plv. sol., šarže č. A00703, doba použitelnosti 02/2017 a šarže č. F05302, doba použitelnosti 11/2016.

Padělaná balení byla zachycena na území Itálie. Držitel rozhodnutí o registraci předmětného léčivého přípravku, společnost IPSEN S.p.A., potvrdil, že čísla šarží neodpovídají originálním číslům šarží výrobce.

V České republice je registrován léčivý přípravek Dysport 500 Speywood jednotek sdr.+ims. inj. plv. sol., používá se u dospělých k léčení svalových spasmů, k léčbě nadměrného pocení, k léčbě spasmů dolní končetiny u dětí s dětskou mozkovou obrnou a k přechodnému zlepšení vzhledu středně hlubokých až hlubokých glabelárních vrásek. Souběžný dovoz u  léčivého přípravku Dysport 500 Speywood jednotek sdr.+ims. inj. plv. sol. není povolen. Předmětné šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti 

24. 2. 2016