Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dukoral

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Dukoral, por. sge. sus.  

Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Dukoral, por. sge. sus., šarže č. KV8262B1, doba použitelnosti 04/2020. Padělaná balení jsou v anglicko-francouzské jazykové verzi a byla zachycena na území Bangladéše.

Léčivý přípravek Dukoral, por. sge. sus. je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství a je určen k imunizaci dospělých a dětí proti choleře.

Výše uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Dukoral, por. sge. sus. a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

4. 4. 2019