Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Coveram 5mg/5mg Tablets

SÚKL obdržel od irské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Coveram 5 mg/5 mg tablets.  

Irská regulační autorita informuje SÚKL o výskytu padělku léčivého přípravku Coveram 5 mg/5 mg tablets, šarže č. 92524 a šarže č. 115550. Doba použitelnosti uvedená na padělcích neodpovídá údajům na originálních baleních. 

Padělaná balení byla zachycena v Bogotě, Kolumbie. Držitel rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku, společnost Les Laboratories Servier, Suresnes Cedex, France, potvrdil, že se jedná o padělky.

Léčivý přípravek Coveram 5 mg/5 mg tablets není v České republice registrován a nevyskytuje se ani v klinickém hodnocení, specifickém léčebném programu a nebyl dovezen ani jako neregistrovaný.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
19. 1. 2016