Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky hlášení o záchytu padělku léčivého přípravku Cialis, 20 mg tbl flm 4, č.š. C251322, s dobou použitelnosti 08/2018. Padělaná balení byla v anglické verzi a byla zachycena na území Nizozemska. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce, doba použitelnosti neodpovídá originální době použitelnosti.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Cialis, 20 mg tbl flm 4, společnosti Eli Lilly Nederland B.V., Utrecht, Nizozemsko, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána do České republiky. Uvedená šarže nebyla identifikovaná v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Léčivý přípravek Cialis 20 mg je v ČR registrován centralizovanou procedurou (EU/1/02/237/003) a je indikován k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Cialis, 20 mg tbl flm 4, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
10.10.2017