Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28.  

SÚKL obdržel od německé autority informaci o výskytu padělaného balení léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28, šarže číslo BT107U2, doba použitelnosti 12/2023. Padělané balení bylo určeno pro mexický trh.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci společnosti Bayer AG, Leverkusen, Německo potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku nebyla dodána na český trh. 

Léčivý přípravek Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28 je v ČR registrován národním postupem a je určen k léčbě dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen zásobujících srdeční sval.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

25. 10. 2019