Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Alimta 500mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Alimta, 500 mg inf. plv. csl. I.  

Německá regulační autorita informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Alimta, 500 mg inf. plv. csl. I, číslo šarže C586047F, s dobou použitelnosti 03/2019.

Balení podezřelá z padělání jsou v česko-slovenské jazykové verzi. Vnitřní i vnější obal podezřelých balení je opatřen přelepkou v německém jazyce. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Eli Lilly Nederland B.V., Nizozemsko, potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku byla dodána na český a slovenský trh. Léčivý přípravek je na trh uváděn v dvojjazyčném česko-slovenském balení.

Léčivý přípravek Alimta, 500 mg inf. plv. csl. I je v České republice registrován centralizovanou procedurou a je indikován k léčbě maligního mezoteliomu pleury a nemalobuněčného karcinomu plic.

V souvislosti s touto zprávou SÚKL upozorňuje všechny subjekty, aby této informaci věnovali maximální pozornost a odebírali léčivé přípravky výhradně od oprávněných subjektů. V případě jakýchkoliv pochybností uložte podezřelá balení uvedené šarže do karantény za účelem prověření dodavatelského řetězce a neprodleně kontaktujte SÚKL, telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

13. 12. 2018

Sdělení SÚKL ze dne 14.12.2018, 14.12.2018

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Alimta, 500 mg inf. plv. csl. 1.