Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Alimta 500mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Alimta, 500 mg.  

SÚKL informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Alimta, 500 mg inf. plv. csl. I, číslo šarže C556498K, s dobou použitelnosti 01/2019.

Balení podezřelá z padělání jsou v česko-slovenské jazykové verzi. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce. Vnější obal podezřelých balení je viditelně poškozen.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Eli Lilly Nederland B.V., Nizozemsko, potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku byla dodána na český a slovenský trh. Léčivý přípravek je na trh uváděn v česko-slovenském dvojjazyčném balení.

Léčivý přípravek Alimta, 500 mg inf. plv. csl. I je v České republice registrován centralizovanou procedurou a je indikován k léčbě maligního mezoteliomu pleury a nemalobuněčného karcinomu plic.

V souvislosti s touto zprávou SÚKL upozorňuje všechny subjekty, aby tomuto věnovali maximální pozornost a odebírali léčivé přípravky výhradně od oprávněných subjektů. V případě jakýchkoliv pochybností uložte podezřelá balení uvedené šarže do karantény za účelem prověření dodavatelského řetězce a neprodleně kontaktujte SÚKL, telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

 

Oddělení závad v jakosti

17.1.2018

Sdělení SÚKL ze dne 17.1.2018, 17.01.2018

SÚKL informuje o pozastavení distribuce uvedené šarže léčivého přípravku Alimta, 500 mg inf. plv. csl. 1.