Informace o ukončení pozastavení distribuční činnosti společnosti "GALPEX"

SÚKL informuje o ukončení pozastavení činnosti distributora léčiv  „GALPEX“   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podnikajícího v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu GALPEX Sp. z o.o.     

Společnosti „GALPEX“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piotrkowska 85, 90-423 Lodž, Lodžské vojvodství, Polská republika, 472899905, podnikající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu GALPEX Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Nádražní 42/4, 737 01 Český Těšín, IČ 037 37 187 bylo ukončeno pozastavení činnosti ze dne 27. 12. 2017.

Ode dne 26. 1. 2018 má obnovenou distribuční činnost.

 

Oddělení správné distribuční praxe

30. 1. 2018