Informace o třetím povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir (GS-5734),  100 mg,  koncentrát pro infuzní roztok a  Remdesivir (GS-5734),  100 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.  

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ) byla zveřejněna informace o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir (GS-5734), 100 mg, koncentrát pro infuzní roztok a Remdesivir (GS-5734), 100 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Tímto opatřením se ruší a nahrazuje opatření ze dne 24. 4. 2020, č. j. MZDR 17280/2020-3/OLZP.

Plné znění rozhodnutí a informace k tomuto přípravku je k dispozici na webových stránkách MZ: http://mzcr.cz/dokumenty/opatreni-mz-cr-3povoleni-lp-remdesivir-_19366_4135_1.html

Ústav dále zveřejňuje tyto dokumenty:

Oddělení koordinace odborných činností

10. 6. 2020

Aktualizováno 3. 7. 2020

Informace o druhém povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir, 28.04.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir (GS-5734),  100 mg,  koncentrát...