Informace o přípravku centralizovaně registrovaných léčivých přípravků v nesprávném jazyce

SÚKL informuje o přítomnosti informací o přípravku některých centralizovaně registrovaných léčivých přípravků v databázi SÚKL v nesprávném jazyce v důsledku aktualizace webových stránek Evropské lékové agentury.  

Evropská léková agentura (EMA) aktualizovala dne 27. 9. 2018 své webové stránky. Převodem dat do nového prostředí došlo ke změně některých odkazů informací o přípravku (souhrn údajů o přípravku – SmPC, příbalová informace – PIL a označení na obalu) v tom smyslu, že se pod původním odkazem nachází jiná jazyková mutace daných informací o přípravku.

SÚKL postupně odkazy v databázi opravuje. Pokud byste zjistili, že se ve webové databázi SÚKL nachází nesprávná jazyková mutace informací o přípravků centralizovaně registrovaných přípravků, zašlete tuto informaci na e-mailovou adresu registrace.LP@sukl_cz.

Než budou opraveny všechny odkazy v databázi SÚKL, SÚKL doporučuje používat informace o přípravku z webových stránek EMA nebo Evropské komise.

 

Sekce registrací

12. 10. 2018