Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci Pharma MTP s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Pharma MTP s.r.o.  

Společnosti Pharma MTP s.r.o., IČ 050 91 926 se sídlem Čs. armády 360, Pudlov, 735 51 Bohumín dne 5. 9. 2016, vydáno povolení k distribuci léčivých přípravků, které nabylo právní moci dne 9. 9. 2016.

Vzhledem k tomu, že společnost od nabytí právní moci povolení k distribuci po dobu 3 let nevykonávala distribuční činnost, její povolení k distribuci v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozbylo ke dni 10. 9. 2019 platnosti.

 

Oddělení správné distribuční praxe

8. 11. 2019