Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - Artmedix s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Artmedix s.r.o.  

Společnosti Artmedix s.r.o., IČ 458 08 813 se sídlem Senegalská 636/4, Vokovice, 160 00 Praha 6 bylo dne 1. 2. 2016, vydáno povolení k distribuci léčivých přípravků, které nabylo právní moci dne 23. 2. 2016.

 

Vzhledem k tomu, že společnost od nabytí právní moci povolení k distribuci po dobu 3 let nevykonávala distribuční činnost, její povolení k distribuci v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pozbylo ke dni 24. 2. 2019 platnosti.

 

Oddělení správné distribuční praxe

22. 3. 2019