Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv P & F medical care s.r.o.  

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti P & F medical care s.r.o., IČ 278 51 176, se sídlem Pražská 255/41, Olomouc - Řepčín, PSČ 779 00 pod sp.zn. sukls129895/2011 ze dne 5. 8. 2011 se pozastavuje. Společnost P & F medical care s.r.o.  porušuje § 76, odst. 1 písm. a) zákona o léčivech tím, že nemá k dispozici prostory pro zajištění distribuce léčivých přípravků.

 

Oddělení správné distribuční praxe
20. 1. 2016